} });
 

Image result for Images of person killing

Dhambi ni uasi (1 YOHANA 3:4). Neno "dhambi" linatokana na neno la Kiyunani "HARMATIA" ambalo maana yake katika Kiingereza ni "MISSING THE MARK", kwa Kiswahili tungesema ”KUIACHA ALAMA" au "KUUACHA MSTARI".


Alama hii au mstari huu ni Neno la Mungu (ZABURI 119:9).

Dhambi ni zaidi ya kuua, kusema uongo, kuzini au kufanya uasherati, kuiba, kutotii wazazi (MATHAYO 19:18-19).

1. Madhara ya Awali ya dhambi kwa Wanadamu 
Kila dhambi unayotenda ina madhara sasa katika maisha unayoishi na maisha yajayo baada ya kifo. Kama wewe unafanya dhambi basi ujue umekufa kiroho na mbele za Mungu wewe ni kama marehemu, Adamu alipoteza uhusiano wake na Mungu kwa sababu ya dhambi, na akafukuzwa kwenye bustani ya Mungu kwa sababu ya dhambi; na tumaini la kurejea katika mahusiano na Mungu likapotea; Kwa hiyo hakuna dhambi isiyokuwa na madhara, kama Warumi 6:23 inavyosema “Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu.” 

Kila dhambi wanadamu wanazotenda zinawapelekea kwenye uharibifu, hakuna dhambi mtu anayotenda isimpelekee kwenye uharibifu. Mfano wa madhara ya dhambi katika maisha ya mtu ni kama vile mimba zisizotarajiwa, kupata magonjwa ya zinaa kama ukimwi, kufukuzwa nyumbani kwa sababu ya mimba, ndoa kuvunjika; kisasi kati ya mtu na mtu, vita, njaa, n.k; haya ni baadhi tu ya madhara ya dhambi anayokabiliana nayo mtu anapoishi hapa duniani; Kwa hiyo hakuna dhambi yeyote utakayotenda ukiwa hapa duniani; isiweze kukuathiri; hata kama unasema uwongo kuna madhara ya kusema uwongo, kwenye Biblia kuna watu walikufa tu kwa sababu walidanganya mbele za Mungu; kila dhambi unayotenda inakupelekea kwenye kifo. Inakuweka mbali na Mungu.

2. Madhara ya Dhambi kwa Mwanadamu Baada ya Kifo
Waebrania 9:27 inasema “Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu;”  Baada ya kifo hakuna tena kutubu dhambi, kama wewe ulikuwa wenye dhambi utakwenda motoni. Tutaenda kuangalia baadhi ya dhambi, kama zipo kwenye maisha yako basi ujue ya kwamba hautaurithi  ufalme wa Mungu endapo hautatubu, kuziacha na kumgeukia Mungu.

Neno la Mungu linatuambia kwenye 1 Wakoritho 6:9-10 inasema “Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike; waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang’anyi.”  

Neno la Mungu linatuambia kwamba watu wote wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu, wote wanaofanya dhambi ni wadhalimu na ndio maana anasema kwamba, Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu?  hapa alikuwa akizungumza na watu waliokoka, akiwaonya wale wanaotenda dhambi  kanisani, inawezekana wewe umeokoka lakini bado unaendelea na dhambi zako; jua watu wa namna hii hawataurithi ufalme wa Mungu.

Waasherati Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Kama wewe ni muasherati hautaurithi ufalme wa Mungu, uasherati hauwi kwa matendo tu, hata kwa mawazo, unapowaza unazini na dada/kaka fulani mawazoni tayari umefanya uasherati. Na siyo mawazoni tu hata pia kwa maneno, unapomtakia mdada/mkaka neno la kiasherati lolote, umeshatenda dhambi hiyo. Mtu mwasherati ni yule ambaye hajaoa wala kuolewa. Kama hajaoa au kuolewa na ukalala na mtu mwingine huo ni uasherati.


Wafiraji/Walawiti Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Inawezekana wewe unafanya ufiraji kwa mtu yeyote. Mwanaume anapofanya ngono na mwanaume mwingine ni ufiraji, na hata kama anafanya ufiraji kwa mkewe ni machukizo kwa Mungu, na wote wanaotenda mambo hayo watakwenda motoni.

Wevi Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Wote wanaoiba mali za watu wengine hawataurithi ufalme wa Mungu. Mtu yeyote mvivu kufanya kazi ni lazima atakuwa mwizi, Watu wote wavivu ni wezi.

Watamanio Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Neno la Mungu linasema katika Mathayo 5:28 inasema “lakini mimi nawaambia, Kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake” Hapa alikuwa anamaanisha nini? Kwamba kuna dhambi zingine zinafanyika katika mawazo, na zingine zinafanyika wazi wazi. Yale yote mabaya unayoyafikiri moyoni mwako juu ya mwingine tayari unakuwa unatenda dhambi, na siyo mpaka utende kwa matendo. Kwa mfano unapowaza kuua mtu mwingine ndani yako, hata kama haujaua; tayari hiyo ni dhambi, hata kama baadaye roho ya huruma ikikujia tiyari mbele za Mungu ni dhambi. Hata kama umetamani kitu fulani na ukawaza uovu juu yake ni dhambi, unapaswa kukataa mawazo yote ya kiasherati ndani ya moyo wako na  siyo kuyakubali, hata kama msichana/kijana huyo unamuona kuwa mzuri, ibilisi anaweza kumtumia huyo kukuingiza dhambini. Wakati mwingine mtu anaweza kukuchukia hata kama hakuonyeshi kwa nje. Lakini ndani ya moyo wake hapendi hata kukuona. Hizo ni dhambi, zinazofanyika ndani ya mtu, hazionekani kwa nje.

Walevi Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Watu wote wanaokunywa pombe, wote wanaotumia madawa ya kulevya, wote wanaovuta bangi, sigara na mihadarati, kubell na wanaovuta gundi, watu hawa wote hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu wote walevi ni waabudu sanamu. Kwa mfano labda wewe ni mvuta bangi, ngoja nikupe ushuhuda mfupi, kijana mmoja alipokuwa sekondari alijiingiza katika vikundi vya uvutaji bangi shuleni, na alikuwa na Imani kwamba akishavuta bangi akisoma anaelewa vizuri na pia inampa ujasiri wa kutenda mambo yake mengine. Kuna wengine wakitaka kufanya fujo au kugombana na mtu wanasema ngoja nikamywee pombe mtu huyu ili nikirudi tugombane vizuri, au mwingine akishakunywa anajisikia amani ndani ya moyo wake au vyovyote vile au anapoteza mawazo. Huko kote ni kujidanganya, amani ya kweli inapatikana kwa Yesu na siyo kwa kunywa pombe. Ambayo kila siku utahitaji ili uwe na amani. Hawa wote wanamwabudu mungu pombe na bangi ndiyo miungu yao.

Watukanaji Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Watu wote wanaotukana hawataurithi ufalme wa Mungu. Yesu alisema kwenye Mathayo 5:22, inasema “Bali mimi nawaambieni, Kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu; na mtu akimfyolea ndugu yake, itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto”  Kuna watu wengine wana tabia ya kuwaambia wengine matusi makali n.k wote wanaofanya hivyo watakwenda motoni. Kuna watu wengine hawewezi kuongea bila kuweka tusi katika mazungumzo yao wakati mwingine mbele ya watu wazima, na vijana wengi wanaona ni kawaida, hayo ni matusi na ni maneno ya aibu ambayo hayapaswi kutamkwa.

Wanyang’anyi Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Watu wote wanaonyang’anya mali za wengine hawataurithi ufalme wa Mungu. Unakuta mtu ananyanyasa watoto yatima kwa kuwadhulumu mali zao walizoachiwa na wazazi wao, watu hawa watakwenda motoni, watu wanaodhulumu wengine kwa kutoa rushwa ili wapewe mali ya mtu bila ruhusa yake. Wote ni wanyanganyi hawatakwenda mbinguni.


Ndugu yangu mpendwa tumeongea mengi sana, ila naomba kwa ujumbe huu mfupi embu chunguza maisha yako na kama kuna dhambi yeyote unayofanya kati ya nilizotaja basi umepotea njia, tubu dhambi yako na kuamua kuiacha kabisa.

Wagalatia 5:19-21 inasema “Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya, uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi, na mambo yanayofanana na hayo; katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu”

Kwenye hiki kifungu tunaona wazi matendo ya mwili kama yanavyoelezewa, wote wanaotenda hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kama wewe unajihusisha katika moja ya hayo hautaurithi ufalme wa Mungu.

Wachafu Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Hapa ana maana kwamba watu wote wanaofanya punyeto au kujichua au usagaji na matendo mengine ya kingono kama kulala na wanyama kama mbwa, mbuzi, kuku na mengineyo, wote wanaofanya mambo hayo machafu na watu wote wanaofanya ngono na ndugu zao na hata baba zao na mama zao wote ni wachafu mbele za Mungu,  hawataurithi ufalme wa Mungu (Kumb 27:20-23).

Wanaofanya Ufisadi Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Ufisadi ni aina ya wizi ambao sio wa waziwazi. Wote wanaofanya hayo hawataurithi ufalme wa Mungu.

Wanaofanya Uadui Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Inawezekana kwenye maisha yako una uadui na ndugu zako, marafiki zako au mtu yeyote labda kwa sababu alikufanya ubaya fulani, au alikuwa anakunyanyasa, hiyo tayari inakuonyesha kwamba haustahili kuurithi ufalme wa Mungu.

Walio Wagomvi Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Kama wewe ni mtu unayependa kugombana na wengine kwa kitu kidogo au labda kwa sababu umeonewa au umedhalilishwa kwa sababu ya kitu fulani na matokeo yake ukaanza kutoa lugha chafu na hata kupigana na wengine, hautaurithi ufalme wa Mungu.

Wenye Wivu Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Kuwa na wivu ni kitu kibaya sana, wengine wameoneana wivu mpaka wamefika hatua ya kuuana wao kwa wao. Hatupaswi kuwa na wivu eti kwa sababu fulani amefanikiwa au fulani ana hichi au kile, tunachopaswa ni kuridhika na tulivyonavyo, kama huna mshukuru Mungu.

Wenye Hasira Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Hupaswi kuwa na hasira, kwa sababu labda umesemwa vibaya au umetukanwa, au umedhalilishwa na mtu, bali mshukuru Mungu katika kila jambo. Kama wewe ni mtu mwenye hasira jua kwamba hutaurithi ufalme wa Mungu. Maana hasira wakati mwingine humpelekea mtu kufanya mambo ambayo ni ja kijinga kabisa, na baada ya hasira kwisha mtu huyu anaanza kujilaumu kwa nini ametenda hayo. Na mtu mwenye hasira Biblia inamuita mpumbavu. (Mhubiri 7:9 Usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, Maana hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu).

Wenye Fitina Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Kuna watu wana tabia za kusema mambo ambayo si ya kweli kwa wengine na wanakuwa tu na lengo la kuwafanya watu wagombane labda kwa sababu tu ya kitu kidogo. Watu hawa hawataurithi ufalme wa Mungu.Walafi Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Utakuta mtu anakula mpaka anavimbiwa na wakati mwingine anashindwa hata kufanya shughuli zingine, huo ni ulafi, kula zaidi  unavyopaswa kula ni ulafi, na chochote unachofanya zaidi ya vile unavyopaswa kufanya huo ni ulafi, kwa mfano kuna watu ni walafi wa madaraka, utakuta mtu huyo mmoja ana nafasi zaidi ya moja kwenye ofisi hiyo hiyo moja. Wengine ni walafi wa pesa, walafi wa usingizi, yaani mtu analala hata mpaka masaa 12 kwa siku, watu hawa ni walafi na hawataurithi ufalme wa Mungu.

Wenye Faraka Hawataurithi Ufalme Wa Mungu
Wote wenye roho za kuwatenga wengine kwa sababu ya kabila lake, dini yake, n.k watu hawa hawaturithi ufalme wa Mungu. Tukija kwenye jamii tunaona watu wengi wanatengwa na watu labda kwa sababu ya Imani yao, na hata wakati mwingine jinsia fulani inatengwa kwenye jamii hiyo, Labda hiyo jamii inaona kwamba jinsia hii haistahili kufanya kazi fulani, au kujihusisha kwenye elimu au kitu fulani. Hiyo ni roho ya matengano.

Na tukisoma tena kwenye kitabu cha Ufunuo 21:8 linasema “Bali waoga, na wasioamini, na wachukizao, na wauaji, na wazinzi, na wachawi, na hao waabuduo sanamu, na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa la moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili.” Nitaelezea hichi kifungu kama ifuatavyo:

Waoga Watakwenda Motoni
Kama wewe ni muoga utaenda kwenye ziwa la moto, inawezekana umesikia injili na hutaki kuokoka kwa sababu ya kuogopa kuuziwa na familia au kwa sababu ya kuogopa kutengwa na jamii inayokuzunguka, au kwa sababu ya maisha uliyonayo ni magumu au kwa sababu ya kazi unayofanya au kwa sababu ya mtu fulani, dini n.k basi hautaurithi ufalme wa Mungu, Unakuta mwingine alikuwa anafanya kazi bar, kwa hiyo anaona kama akiokoka itabidi kuacha kazi hiyo, kwa hiyo anaachana na habari za kuokoka.

Wasioamini Watakwenda Motoni
Inawezekana wewe huamini kama Yesu ni Bwana na Mwokozi wako, huamini kama kweli alikuja na alikufa kwa ajili ya dhambi zako na alifufuka na anaishi milele, pia hautaona ufalme wa Mungu, inawezekana wewe huamini Neno la Mungu, unaona ni kama stori ambazo hazina ukweli wowote, watu hawa hawataurithi ufalme wa Mungu.

Wanaochukiza Watakwenda Motoni
Inawezekana wewe ni mtu unayechukiza watu wengine kwa kuwafanyia mambo yasiyofaa, kuna mambo mengine sio mazuri, unapomfanyia mtu kitu kwa lengo la kumfanya akasirike tiyari hilo ni kosa mbele za Mungu, Na ndio maana wote wanaopenda kuwafanyia wenzao yasiyofaa hawatauona ufalme wa Mungu. Watenda dhambi wote ambao hawataki kuachana na dhambi ni machukizo mbele za Mungu. Au kufanya jambo lolote ambalo unajua hili nitakapolifanya huyu atachukizwa, hawataurithi ufalme wa Mungu.

Wauaji Watakwenda Motoni
Kwa mfano wewe umewaza juu ya kumuua mtu kwa kumchoma kisu au kumkata panga au kwa vyovyote ndani ya moyo wako, tayari hiyo ni dhambi, hata kama hujaua kimwili, hapo kiroho umeua, na watu wote wanaoshiriki kutoa mimba pia ni wauaji hawataurithi ufalme wa Mungu. Hata kama wewe ulishauri mimba itolewe na hata daktari mwenyewe, wote ni wauaji. Na wote wanaofanya dhambi ni wauaji kwa namna moja au nyingine.

Wazinzi Watakwenda Motoni
Mzinzi ni mtu ambaye ameoa/ameolewa, lakini anatembea na wanawake/wanaume wengine nje, naye pia hataurithi ufalme wa Mungu. Na uzinzi sio tu unafanyika kwa matendo bali pia kwa mawazo. Unaweza kulala na mke/mume wa mwingine kwa njia ya mawazo, hao pia hawatauona ufalme wa Mungu.Wachawi Watakwenda Motoni
Wote wanaologa, wanaopiga bao, wanaosoma nyota, wanaotumia utambuzi, wote wanaochanja chale, wanaotumia hirizi, wanaosoma alama za mikono, na wote wanaowaendea wenye pepo na waganga, watu hao wote hawatauona ufalme wa Mungu. Kama wewe ni mtu anayekwenda kwa waganga kwa ajili ya kutaka mafanikio kielimu na utajiri nawe pia ni mchawi. Yule aliyekupa uchawi na wewe uliyepokea wote ni kitu kimoja (Mambo ya Walawi 19:31).

Wote Wanaoabudu Sanamu Watakwenda Motoni
Wote wanaochonga sanamu yeyote ile kwa lengo la kutumia kwenye ibada ni waabudu sanamu, iwe ni sanamu ya Yesu, ya nabii fulani au ya ng’ombe au ya chochote. Ni waabudu sanamu. Kama wewe unapenda jambo fulani zaidi ya Mungu na uko tayari hata kutoa sadaka ya Mungu kwa ajili ya hicho wewe ni mwabudu sanamu, kama wewe unaogopa kuokoka kwa sababu ya binti/kijana fulani basi wewe ni mwabudu sanamu.

Waongo Wote Watakwenda Motoni
Haijilishi ni uongo wa namna gani, unaosema, kama wewe ni muongo hautauona ufalame wa Mungu, wapo wale wanaosema  uongo kuwasaidia wengine, kuwaokoa wengine, wanaosema uongo kama kutumia hekima, Hekima yote ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu, Wote wenye hekima za kiduniani kwa kutumia uwongo wamepotea milele, falsafa zako hazitakuasidia chochote, wala kusoma kwako kwingi, utakuta watu wengi walioelimika ni watenda dhambi waliojificha, japo moja kwa moja hakuonyeshei kisu, lakini moyoni mwake ameshakuchoma na hicho kisu. Wamesoma lakini bado hawaelewi.

Na ukisoma tena kwenye kitabu cha Warumi 1:18-32 inasema “Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka Mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasioonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana, na kufahamika kwa kazi zake; yaani, uweza wake wa milele na Uungu wake; hata wasiwe na udhuru; kwa sababu, walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru; bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika; wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambavyo.

Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima ya miili yao. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina.

Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili; wanaume nao vivyo hivyo waliyaacha matumizi ya mke, ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao.

Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya; wamejawa na husuda, na uuaji, na fitina, na hadaa; watu wa nia mbaya, wenye kuseng’enya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiotii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema; ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendao hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendayo.”  Kuna watu wanaipinga kweli ya Mungu, kwa kufanya maovu, watu wengi shetani amewapofusha na kufanya dhambi kwao ni kawaida, unapofanya dhambi ina maana wewe una upinga ukweli wa Mungu, unakataa wokovu wa Yesu, unasema hakuna Mungu, unasema hata bila Mungu mi ninaweza, na watu hawa wanafahamu ya kuwa kuna Mungu na Mungu atawahukumu kwa sababu ya maovu yao, kwa sababu wamemuona Mungu lakini bado wanaendelea kwenye maisha ya dhambi; kwa hiyo hawa watu wamepotea na macho ya mioyo yao yamepofushwa, kwa hiyo Mungu amewaacha watu wa namna hii waendelee kwenye dhambi zao, japo wanaujua ukweli; na akawaacha wafanye mambo ya aibu kabisa, Kwa hiyo Mungu amewalipa kwa haya maovu wanayoendelea nayo. Kwa hiyo wote wanaotenda dhambi Mungu amewaacha japo wanaweza kudai kuwa wao wanasali dini ile au ile lakini hawana Mungu kwa sababu ya dhambi. Siku zote unapokataa kumtii Mungu katika kitu chochote Mungu anakuacha, hawezi kuwa na wewe tena, kitakachotokea hapo ni kwamba utakuwa unawapendezesha tu wanadamu na siyo Mungu tena.

Ufunuo 21:27 inasema “Na ndani yake hakitaingia kamwe cho chote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale waliondikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo.”  Kwa hiyo Mbinguni hakitaingia chochote kilicho kinyonge wala yeyote afanyaye dhambi, hapa inatuonyesha kwamba kama wewe daima umekuwa ukisumbuliwa na dhambi basi ujue wewe ni mnyonge na hutaingia mbinguni; Mbinguni wanaingia watu wenye nguvu, watu walio moto kwa ajili ya Bwana. Ni lazima uamue wewe wenyewe kuachana na dhambi zako, na Mungu atakupa hayo maisha ya nguvu, maisha yenye bidii kwa ajili yake, Je! utaamua kueguka leo Ili upate hayo maisha ya nguvu?.

Ufunuo 22:14-15 inasema “Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima, na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa, na wachawi, na wazinzi, na wauaji, na hao wabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kufanya.” Wale tu walio safi ndio wanaruhusa ya kuingia katika ufalme wa Mungu; Wasio safi wote wako nje. Kama wewe bado unafanya dhambi basi jua ya kuwa wewe tiyari uko nje.

Kwa hiyo hamna yeyote anayetenda dhambi sasa, atakayeingia kwenye ufalme wa Mungu baada ya kufa katoka hapa duniani.
  
WOTE WASIOKOKA WAMEKUFA KIROHO
Waefeso 2:1-3 inasema “Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu; ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi; ambao zamani, sisi sote nasi tulienenda kati yao, katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi  ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine.” Hapa Mtu wa Mungu anajaribu kutuonyesha hasa nini chanzo cha dhambi na kwa nini aliishi katika dhambi kabla hajaokoka, na anazidi kutuonyesha kwamba sababu ya kwa nini walikuwa kwenye dhambi ni kwa kuwa walikufa kwa sababu walimkosea Mungu, kwa hiyo watu wote ambao hawajaokoka wamekufa kiroho japo wanaishi, haijalishi wanatenda matendo matakatifu sana kama hawajamwamini Yesu basi wamekufa hao kwa sababu ya dhambi zao.

Wakolosai 2:13 inasema “Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote;” Bado hapa anazidi kutuonyesha kuwa watu wote ambao hawajaamini injili ya Yesu Kristo wamekufa katika dhambi zao, dhambi inaleta kifo kwa mtu aliyeokoka, kama wewe umeokoka na ukaendelea na maisha ya dhambi au ukaruhusu dhambi ikutawale basi unakufa kiroho, dhambi ni risasi ya kiroho, inakuja kuua uhusiano wako na Mungu. Kwa hiyo hata kama umeokoka ukiendelea na dhambi unarudi na kufanana na watu ambao hawajaokoka. Kama mtoto wa Mungu umewekwa huru kutoka kwenye dhambi. Hupaswi kutenda dhambi tena.

Yohana 5:24 inasema “Amin, amini, nawaambia, Yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele; wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani.”  Mtu anapookoka na kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wake katika maisha yake basi anatoka kutoka mautini na anaingia uzimani, yaani kwenye ulimwengu wa roho, roho yake inapewa uzima na Mungu mwenyewe, Mtu aliyeko ndani ambaye ni roho asiyeonekana anafanywa kuwa hai, kama roho yako haijafanywa kuwa hai, huwezi kuwa na uhusiano na Mungu tena, na hata kama ukiomba kwa Mungu hasikii hayo maombi, kwa sababu wewe umekufa rohoni japo mwilini unaishi.

SHETANI NDIO BABA WA WATENDA DHAMBI WOTE
1 Yoh 3:7-10 inasema “Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye; atendaye haki yuna haki, kama yeye alivyo na haki; atendaye dhambi ni wa Ibilisi; kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili azivunje kazi za Ibilisi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake; wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake.” Mtu yeyote anayetenda dhambi, mtu huyo moja kwa moja Shetani ni Baba yake, Mtoto wa Mungu hatendi dhambi, ana hofu ya Mungu, watu wengi wanatenda dhambi kwa sababu hawana hofu ya Mungu, watu hawa wanahofu na mwanadamu. Na ndio maana hawezi kuwa huru toka dhambini, hawaoni kama Mungu anawaona, wao wanachojali tu ni kwamba hawaonekani na wanadamu na kusahau kuwa Mungu anawaona kila wanachofanya sirini. Watu wote hawa wanafanya tu matendo ya baba yao Shetani.

Yohana 8:44 inasema “Ninyi ni wa baba yenu, Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda, Yeye alikuwa mwuaji tangu mwanzo; wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe; kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo.” Kwa hiyo alama ya kutenda dhambi kwenye maisha yako; hii inakuonyesha kuwa wewe ni mwana wa Ibilisi, kwa sababu unayo asili yake ndani yako. Aina yeyote ya kusema uwongo ndani yako, hii moja kwa moja inakuonyesha kuwa wewe ni mwana wa ibilisi au Shetani.

soma habari kila siku kazi yetu ni kuhakikisha unapata unachotaka +255 769 305 957 #NURU YA KRISTO INAKUANGAZIA

Facebook Blogger Plugin by TeachMaker

Post a Comment

 
Top